ANABİLİM DALIMIZ

MİSYON

Disiplinler arası düşünebilen, tıbbi terminolojiye hakim, takım çalışması yapabilen,etik davranan, inovatif düşünceleri olan ve  işletme ve yönetim konularında yeterli düzeye ulaşmış sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

VİZYON

Eğitim ve araştırmada en yüksek düzeye odaklanarak sağlık yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde  saygı duyulan bir program olmak.