ANABİLİM DALIMIZ

MİSYON

Akademik alanlarda yaşam boyu sorgulayan, yaratıcı düşünen, derinlemesine bilgi edinen, araştırmacı ve etik değerleri gözeten nitelikli Klinik Embriyologlar yetiştirmek hedeflenmektedir.  Aynı zamanda tüp bebek merkezlerinde görev alacak, bilgi düzeyi yüksek uzman klinik embriyologlar yetiştirmektir. Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu nedenle disiplinler arası çalışma bilgi ve becerilerine sahip olan mezunların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

VİZYON

Üreme teknikleri ile ilgili etik değerlere ve yasal kurallara önem veren ulusal ve uluslar arası düzeyde önde gelen programlar arasında yer almaktır.