Burslar

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü programlarına burslu öğrenci alınmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

Madde 2. Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki ölçütler aranır:

 • ALES'den alanında en az 80 puan almış olmak,
 • İngilizce ÜDS/KPDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak,
 • Bilgi birikimlerinin yeterliliği, gerçekleştirilmesi planlanan lisansüstü tezlerin ve çalışmaların uygunluğu, sektörde işbirliği yapmaya yatkınlığı ve bilimsel heyecan bakımından Anabilim Dalları tarafından yapılacak mülakat ve sınavlardan en az 80 puan almış olmak.

 

Madde 3. Yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak Uluslararası ve Ulusal alanda patent ve ödül alanlar tercih sebebidir.

Madde 4. Anabilim dallarında başarı sıralamasına göre oluşturulan listeler, Enstitü Kurullarında değerlendirilip, Rektörlüğe sunulur.

Madde 5. Lisansüstü programlarda her yıl/dönem ayrılacak burs kontenjanları, burs verilecek öğrencilerin görev tanımı, burs miktarı, yükümlülük ve diğer mali koşullar Rektörlükçe belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra ilan edilir.

Madde 6. Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7. Bu Yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Burslarla  İlgili Açıklamalar

 

 

 • Burs verilecek öğrencilerin sağlaması gereken ölçütler :
 •  

  1. ALES’ den alanında en az 80 puan almış olmak,
  2. İngilizce ÜDS/KPDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak,
  3. Bilgi birikimlerinin yeterliliği, gerçekleştirilmesi planlanan lisansüstü tezlere ve çalışmalara uygunluğu, sektörle işbirliği yapmaya yatkınlığı ve bilimsel arzu bakımından Anabilim Dalları tarafından yapılacak mülakat ve sınavlardan en az 80 puan almış olmak,

   

  • Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak Uluslararası ve Ulusal alanda patent ve ödül almış olmak tercih nedeni olacaktır.
  •  
  • Anabilim Dallarında Başarı sıralamasına göre oluşturulan listeler, Enstitü Kurulunda değerlendirilecektir.
  •  
  • Burs karşılıksız olup Yüksek Lisans-Doktora öğrenim ücretinden muafiyet niteliğindedir.
  •  
  • Her dönemin GANO’ su 3/4 ‘ün altında olması durumunda burs kesilir.
  •  
  • Yapılacak yayın ve buna ilişkin patent hakları üniversitemize aittir.
  •  
  • Burslular arsında üstün başarı sağlayanlara üniversitemizde istihdam imkanı sağlanacaktır.