Hazır Formlar

 

ÖNEMLİ NOT:TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (Form A.1) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır) 

Yatay Geçiş Formu (Form A.2)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (Form A.3)

 

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (Form B.1)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (Form B.2)

Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu (Form B.3)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (Form B.4) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Form B.5)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (Form B.6)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (Form B.7)

Tez Ek Süre Formu (Form B.8)

Kütüphaneye Tez Tezlim Formu (Form B.9)

Kütüphaneye Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (Form B.10)

Yemin (Form B.11) 

Şekil Onay Sayfası (Form B.12)

Tez Önerisi Formu (Form B.13

C.  DERSLER

Dersten Çekilme Formu (Form C.1)

Ders/Dersler Muafiyet Dilekçesi (Form C.2)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (Form C.3)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (Form C.4)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (Form C.5)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (Form C.6)

Ders İptali/Erteleme Formu (Form C.7)

D. DİLEKÇELER

Araştırma ve Etik Kurul Dilekçesi (Form D.1)

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ)