Kayıt için gerekli evraklar

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diplomasının Noter Onaylı Sureti
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) aslı ya da noter onaylı sureti
 • ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum (Tecil) Belgesi veya Terhis Belgesi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diplomasının Noter Onaylı Sureti
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) aslı ya da noter onaylı sureti
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum (Tecil) Belgesi veya Terhis Belgesi