ANABİLİM DALIMIZ

Misyon

Çocuk ve  ailenin sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri  sunabilen, bakım verici, tedavi edici, eğitici, araştırıcı, yönetici, koordinasyon sağlayıcı rollerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilen, kanıt temelli uygulamaları önemseyen  uzman çocuk hemşireleri yetiştirmektir.

Vizyon

Çocuk hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygı uyandıran, bilime katkı sağlayacak donanıma sahip, mesleğini ve üniversitesini  ileriye taşıma gayreti içinde olan bilim insanı ve uzman hemşire yetiştiren bir program olmak