ANABİLİM DALIMIZ

MİSYON


Ulusal ve uluslararası alanda, değişen toplum dinamikleri ışığında bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde, yüksek kalitede eğitim ve araştırma olanaklarını kullanarak, etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi uzman cerrahi hastalıkları ve çocuk hastalıkları hemşiresi yetiştirmektir.

VİZYON


Çocuk Hastalıkları Hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında bilime katkı sağlayan, kanıta dayalı uygulamalarla sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan, eğitici, araştırıcı ve geleceğe yön veren nitelikli mezunları ile ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir kurum olmaktır.